psychologisch ongeletterd

De natuur spreekt onze innerlijke taal. Het is aan ons om te leren luisteren

14 december 2021 DOOR Gastauteur Gezond LEESTIJD: 5 MIN

Connectie, vrijheid, geluk, gezondheid, vrede en comfort. Je hebt een goed leven als je deze kwaliteiten weet te borgen. De vraag is: hoe doe je dat? Door op zoveel mogelijk vlakken met de natuur te leren samenwerken, stelt Janine Schimmelpenninck, schrijver van het boek ‘Natural skills’.

De natuur heeft steeds vaker onze aandacht. Dat is niet zo gek, we worden immers herhaaldelijk geconfronteerd met de gevolgen van een beschadigde ecologische natuur. De noodzaak voor bewustwording en actie is door de onlangs afgesloten Klimaattop in Glasgow nog eens onderstreept.

Toch is er een belangrijk  aspect van de natuur dat we regelmatig over het hoofd zien: het aspect van de psychologie. Want net zoals het menselijk lichaam deel uitmaakt van de biologische natuur, zo maakt de menselijke geest deel uit van de psychologische natuur. Maar van deze psychologische natuur zijn we ons onvoldoende bewust, we weten eigenlijk niet wat ons van nature mentaal zwak of sterk maakt, hoe dat werkt en wat het betekent. En omdat we onwennig zijn met de natuurlijke werking van onze psyche gaan we er – zonder het door te hebben – regelmatig tegenin. Zo proberen we vaak andere mensen te veranderen. Maar dat is psychologisch van nature helemaal niet mogelijk. Mensen veranderen zichzelf. Omdat we anderen niet kunnen veranderen verliezen we energie als we dat toch proberen. En wie kent niet het gevoel van het trekken aan een dood paard?

Onze wereld lijkt steeds meer op een psychologische jungle. Ze vraagt dagelijks veel van ons en we zijn gestresst en gehaast. Om in deze dynamische omgeving te overleven hebben we nieuwe kennis en kunde nodig. We kunnen onszelf en anderen een hoop leed besparen als we ons bewust zijn van wat psychologisch van nature wel en niet mogelijk is. Want wanneer je begrijpt wat psychologisch van nature wel functioneert en wat niet, ga je vanzelf makkelijker met de wereld en de dagelijkse uitdagingen om. Je handelt dan realistisch, dat wil zeggen: in overeenstemming met je innerlijke natuur.

Onze natuurlijke geaardheid

In de Natural Skills psychologie wordt de psychologische natuurlijke geaardheid van de mensen als uitgangspunt genomen. Deze natuurlijke geaardheid is voor iedereen hetzelfde. Voor alles dat we denken, voelen en doen geldt een universeel waarom. We willen allemaal gelukkig, vrij en verbonden zijn. Dat is niet iets egocentrisch of persoonlijks, maar een diep natuurlijk verlangen van ieder mens. We kunnen er niets aan doen. Het is nu eenmaal zo.

Naast een universeel waarom is er ook een universeel hoe voor alles dat we denken, voelen en doen. Het hoe gaat over de wijze waarop onze geest van nature opereert om het diepe natuurlijke verlangen naar geluk, vrijheid en connectie te verwezenlijken. Dit zijn onze natural skills.

Natural skills vormen de natuurlijke functies van onze geest. Iedere mentale ervaring valt te herleiden tot deze vijf natural skills, omdat deze de meest basale psychologische functies vormen. Natural skills zijn geen vaardigheden die je je eigen moet maken. Je hebt deze skills al én je gebruikt ze al. We beschikken allemaal over dezelfde skills maar niet iedereen gebruikt ze op dezelfde manier. Zo reageren mensen heel anders op precies dezelfde situatie en is er een verschil in mentale impact op de lange termijn. Het probleem zit in het niet kennen en begrijpen van de natuurlijke werking en impact van deze skills. Het is dus een kwestie van bewustwording, kennis en training.

De vijf belangrijkste natural skills zijn: 

  1. Waarneming vindt van nature van binnen naar buiten plaats
  2. De samenhang tussen gedachte & gevoel vormt onze staat van zijn
  3. Het conditionerende karakter van onze psyche & de macht der gewoonte
  4. Het vermogen van het hebben van bewuste aandacht
  5. Het vermogen jezelf te veranderen

Een mentaal gezonde samenleving

Dat hebben we hard nodig om ons mentale welzijn te kunnen handhaven in een wereld waarin stress en haast regeren. Want in onze pogingen gelukkig, vrij en verbonden te zijn bereiken we nog te vaak het tegenovergestelde resultaat. Hiermee schaden we onszelf en anderen – en daarmee de samenleving.

We zijn nog maar net wakker aan het worden als het gaat om de schade die we hebben aangericht aan de ecologische natuur. Als het om innerlijk leed gaat – de schade aan onze innerlijke natuur – slapen we nog grotendeels. En omdat we psychologisch onvoldoende wakker zijn kunnen onze goede intenties desastreuze gevolgen hebben. Immers, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Dat is geen slechtheid maar onkunde. Onkunde van hoe je psychologisch je eigen welzijn en dat van anderen het beste kunt borgen op een manier die realistisch is en werkt. Dat wil zeggen op een manier die door de natuur wordt ondersteund en dus onze innerlijke natuur niet schaadt.

Als mens delen we een diep, natuurlijk verlangen naar geluk, vrijheid en verbondenheid. Natural skills zijn de natuurlijke, psychologische functies die dit verlangen kunnen vervullen. Het natuurlijke, psychologische verlangen is onze gemeenschappelijke taal. Natural skills vormen het alfabet van deze taal. We kunnen allemaal psychologisch leren lezen en schrijven!

Tekst door: Janine Schimmelpenninck

Janine Schimmelpenninck is auteur en grondlegger van de Natural Skills psychologie. In haar nieuwste boek Natural Skills – een natuurlijke kijk op de psychologie laat zij zien hoe mentaal welzijn het natuurlijke gevolg is van meebewegen met je psychologische natuur. Naast haar schrijfwerk geeft Janine meerdere trainingen over het thema waaronder de Opleiding Natural Skills.

Geprikkeld geraakt? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere week een flinke dosis positiviteit en blikverruimende kennis in je mailbox. Ook ontvang je ons nieuwste e-magazine gratis.

Gastauteur

Om Nederland socialer en duurzamer te maken hebben we iedereen nodig. Daarom verwelkomen we op MaatschapWij gastauteurs die hun licht op een bepaald thema laten schijnen. Op deze pagina vind je hun bijdragen. Zelf een artikel, blog, column of video delen op de website? Stuur dan een mailtje met je bijdrage of bijlage naar redactie@maatschapwij.nu. De redactie beoordeelt vervolgens of we het stuk bij MaatschapWij vinden passen.

Bekijk alle artikelen van Gastauteur
Steun
MaatschapWij
10 EURO
Bij MaatschapWij zetten we al meer dan zeven jaar denkers en doeners in de schijnwerpers die onze samenleving groen, gezond en verbonden maken. Zonder betaalmuur of andere obstakels. En zonder winstoogmerk. Dit collectief kan zonder financiële steun niet bestaan. Veel hebben we niet nodig: elke donatie, hoe klein of groot ook, is welkom. Sluit je aan, we hebben je nodig!
Tuurlijk!
GERELATEERD