Thema - Duurzaamheid

We putten de aarde uit voor onze energievoorziening. We vervuilen de planeet en de lucht. Met alle gevolgen van dien. Daarnaast raken fossiele brandstoffen domweg op.  De urgentie is enorm om de transitie naar andere, schonere vormen van energie te versnellen. En er zijn al fantastische voorbeelden waar dat lukt. Die zetten we graag in het zonnetje.