aarde vanuit de ruimte

Forecast 2019; het jaar volgens de constructieve rebellen

28 december 2018 DOOR Fleur Akersloot Gezond LEESTIJD: 8 MIN

Het afgelopen jaar hebben we bij MaatschapWij met veel liefde en ontzag mogen werken aan prachtige videoportretten van bevlogen constructieve rebellen.  Dit zijn de mensen die zien en laten zien dat de wereld kan veranderen. Zij weten dat transitie nodig is en hoe we daar stap voor stap komen. En dus aan wie beter dan deze positieve changemakers kunnen we vragen welke maatschappelijke ontwikkelingen zij voor 2019 zien? En waar werken zij zelf met hun initiatief en onderneming naartoe dit jaar?

‘We zouden de chaos moeten vieren’

“Ik verwacht nog meer chaos in de wereld. In Europa, rondom de Brexit, Frankrijk (gele hesjes), Nederland (weerstand tegen klimaatakkoord), Duitsland (machtswisseling en instabiele coalitie), etc. Ook elders, Amerika, China, Rusland, alles is instabiel, het oude systeem werkt niet meer, en het nieuwe systeem is nog fragiel, maar sterk opkomend. De onder- en middenklasse gaan zich steeds meer roeren, met veel protest en verzet, en de politiek is onmachtig daar adequaat op in te spelen. Uiteindelijk is deze chaos hard nodig, en gunstig om verder te komen in de transitie naar een ander soort samenleving en economie. Dus eigenlijk zouden we de chaos moeten vieren…”
Jan Rotmans – hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid

Bekijk ook het videoportret van Jan Rotmans.

“Met beprijzing van broeikasgasuitstoot naar trendbreuk”

“De maatschappelijke ontwikkeling van 2019 gaat over de beprijzing van CO2 uitstoot. 2018 was het jaar van de klimaat-stress-tests, in 2019 wordt je broeikasgasuitstoot een kwestie van wel of niet toegang tot kapitaal, van wel of niet toegang tot de markt. Niet alleen voor de energie-sector maar ook voor de voeding- & landbouwsector.

En je prestaties op het gebied van biodiversiteit dan? En bodem vruchtbaarheid, gezondheid enzo? Ja die ook. Kwestie van tijd. Beprijzing van broeikasgasuitstoot is een trendbreuk. Dan is ook de beprijzing van maatschappelijke kosten en baten niet meer ver. Maar of dat nou al in 2019 gaat lukken… Wij zullen er in iedere geval geen gras over laten groeien. Samen met anderen. In ‘transition coalitions of the willing’ samengesteld uit thought leaders uit de publieke, private en financiele sector.”
Volkert Engelsman – Eosta

Bekijk de duurzame troonrede van Volkert Engelsman.

 

“Omzetten van vrede in positieve actie”

“De grootste uitdaging voor 2019 is om mensen de ruimte te geven om samen met oplossingen te komen rond veiligheid, migratie gekoppeld aan klimaat, voedsel, natuur en milieu. Kortom het omzetten van onvrede in positieve actie zonder uitsluiting van mensen.

Met Commonland hebben we de afgelopen jaren i.s.m. onze partners in vier landen hard gewerkt om grootschalig ecosysteemherstel mogelijk te maken op basis van het 4 returns-model en business cases. Deze aanpak werkt en met de toenemende aandacht voor het vastleggen van koolstof (de C van CO2) in de bodem, is die kans op succes groter dan ooit. Vanaf  2019 gaan we ons richten om samen met anderen het 4 returns-model van ecosysteemherstel wereldwijd uit te rollen.”
Willem Ferwerda – Commonland

Bekijk ook het videoportret van Willem Ferweda

‘De doorbraak van nieuw vleesch’
“De vegan trend zet versterkt door in 2019. Zelf ga ik mij oriënteren op “de echte gras-melkmachine” oftewel koemelk zonder koe. 2019 zal voor De Vegetarische Slager in het teken staan van de voorbereiding op de grote doorbraak van het “nieuwe vleesch” wereldwijd. Het organiseren van voldoende productie en logistiek. Het ontwikkelen van specifieke vleesch producten voor lokale markten en/of landen.”
Jaap Korteweg – De Vegetarische Slager

Bekijk ook het videoportret van Jaap Korteweg

‘De wereld bouwen vanuit intelligentie van het hart’

“Ik kan de maatschappelijke ontwikkeling vanuit Care First samenvatten als het bouwen van een wereld vanuit de intelligentie van ons hart. 2019 zie ik als wereldwijd zichtbaarheid geven aan iedereen die zo werkt en onderlinge verbinding en samenwerking stimuleren. Ons hart dat van nature Care First is en geld dienstbaar laat staan aan de welzijn van mens en planeet. Een diepe omslag laten zien. Twaalf miljoen leden rond Dec 2020, wat mijn streven blijft, symboliseert dit.”
Louis Bohtlingk – Care First

Bekijk ook het videoportret van Louis Bohtlingk.

 

‘Sterke rolmodellen ontwikkelen om sociale verandering teweeg te brengen’

“Wij gebruiken met Sounds of Change muziek om mensen te helpen zich te ontwikkelen tot positieve rolmodellen in hun community. De wereld heeft sterke community bouwers nodig om een sociale verandering teweeg te brengen. Ons doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren op plekken waar dat dringend nodig is, met behulp van die sterke rolmodellen. Momenteel is Sounds of Change actief in Libanon, Palestina, Jordanie, Egypte en Nederland. Het jaar 2019 draait voor ons om het potentieel van jonge mensen aan te spreken, waardoor zij hun verantwoordelijkheid nemen en opstaan als rolmodel. We geven hen de ruimte om datgene te doen waarin zij geloven, zodat zij een positieve verandering teweegbrengen in de samenleving.”
Lucas Dols – Sounds of Change

Bekijk ook het videoportret van Lucas Dolls

 

‘Eigen onderwijsprogramma’s als ideaal binnen Nederlands onderwijsbestel’

“De wereld is continu in verandering en brengt complexiteit en problematiek met zich mee. Bildungsonderwijs leert mensen om te gaan met zichzelf en de continu veranderende wereld. Hoe? Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden. En hiervoor zijn vernieuwende onderwijsvormen nodig. In 2019 breidt De Bildung Academie nog verder uit! We ontwikkelen onze eigen onderwijsprogramma’s voor studenten, docenten en professionals door en ondernemen nog meer nieuwe onderwijsexperimenten rondom persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Daarbij verbreden we onze samenwerkingen met bestaande onderwijsinstellingen om Bildung als ideaal, methode en organisatiewijze een plaats te geven binnen het hele Nederlandse onderwijsbestel. Samen met al onze betrokken bouwers zorgen we ervoor dat nog meer mensen in 2019 Bildung niet alleen belangrijk vinden, maar het ook belangrijk maken!”
Dylan Vianen – Bildung Academie

Bekijk ook het videoportret van Dylan Vianen.

 

‘Culturen van de wereld ontdekken voor een inclusieve maatschappij’

“In 2019 werkt Pocket Stories verder om mensen met diverse achtergronden met elkaar te verbinden voor een meer inclusieve maatschappij, met behulp van storytelling evenementen en projecten in Nederland en de rest van de wereld. We kijken er erg naar uit om ons Roots Guide boek af te maken, waarin mensen van alle rangen, standen en provincies hun persoonlijk verhalen delen over familie, cultuur, mobiliteit en het leven in Nederland. Deze interactieve reisgids is als een Lonely Planet voor sociale inclusie, en is voor iedereen die in Nederland woont en nieuwsgierig is om zowel op lijfelijke als innerlijke wijze de culturen van wereld te ontdekken in eigen land.
Gedurende 2019 organiseren we ook onze populaire tweedaagse Storytelling Journey workshops zoals bij De Ceuvel in Amsterdam op 22-23 februari 2019 en meer.”
Ingi Mehus – Pocket Stories

Bekijk ook het videoportret van Ingi Mehus.

 

‘Met een kaartje mensen raken’

“Wij gaan dit jaar Omapost nog socialer maken. Er komt een stichting, waardoor we onze sociale kant nóg sterker kunnen maken. Het wordt een jaar waarin we laten zien dat je met een kaartje mensen raakt, of het nu vanaf je vakantie of met Kerst is.”
Wilbert van de Kamp – Omapost

Bekijk ook het videoportret van Wilbert van de Kamp.

 

‘Iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt’

“Bij GreenFox Social Return geloven we dat iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt heeft. Wij kijken uit naar 2019 waar het meer zal draaien om inclusiviteit en waar we de kwaliteiten van onze specialisten centraal stellen. Wij hebben tenslotte iedereen nodig met de huidige krapte op de arbeidsmarkt! GreenFox Social Return wil bedrijven helpen het complete arbeidspotentieel te benutten. Juist voor de mensen die misschien aan een kans voldoende hebben.”
Renzo Deurloo – GreenFox

Bekijk ook het videoportret van Renzo Deurloo.

 

‘Met weinig de wereld vrolijker maken’

Willem Dieleman reisde 2,5 jaar lang door het Midden-Oosten en Azië. Op de gekste, meest chaotische en bijzonderste plekken bakte hij pannenkoeken. “Sinds ik terug ben, droom ik er stiekem van om weer weg te gaan. Maar niet zonder plan. Ik heb namelijk ontdekt hoe fijn het is met familie en vrienden en ook hoeveel er hier in Nederland nog te doen is. Door de aandacht die Pancake Adventures heeft gekregen, ben ik overtuigd geraakt dat de simpele boodschap van een pannenkoek een bijdrage kan leveren aan het vrolijker maken van de wereld. Ik hoop dat ik mensen kan blijven inspireren en motiveren door te laten zien met hoe weinig je al iets teweeg kan brengen. Het doen van iets waardevols hoeft niet je andere, persoonlijke ambities in de weg te zitten. Integendeel, ik ben tussen het pannenkoeken bakken door rustig mijn ambitieuze reis van Sint Petersburg naar Johannesburg aan het voorbereiden.”
Willem Dieleman – Pancake Adventures

Bekijk ook het videoportret van Willem Dieleman

 

‘Impact maken op de zorg’

Een weekendje weg of logeren bij opa en oma is voor gezinnen met gehandicapte kinderen vrijwel onmogelijk. Daarom bedacht Lotte Leufkens de CloudCuddle: een mobiele bedtent. “In 2019 zullen wij het veilige slapen voor ouderen in zorginstellingen en ziekenhuizen met prototypes gaan testen en valideren. Hierin werken wij toe naar een groei in het team, in de hoeveelheid mensen die wij kunnen gaan helpen en hiermee een impact maken op het groeiende personeelstekort in de zorg en de vergrijzing.”
Lotte Leufkens – Cloud Cuddle

Bekijk ook het videoportret van Lotte Leufkens

 

 

‘Dagelijkse keuzes maken vanuit grotere visies’

Met Ring-Ring stimuleert Janine Hogendoorn om meer te fietsen en moedigt ze werkgevers, overheden, ondernemers en (zorg)verzekeraars aan om mensen die fietsen te belonen. “Ring-Ring is een app die je gereden fietskilometers geheel automatisch bijhoudt en daar allerlei voordelen aan kan verbinden. Voor Ring-Ring betekent het jaar 2019 het jaar van de samenwerking en verbinding voor duurzame verankering vanuit het gewoon kunnen doen. Ons bewustzijn is gegroeid en we begrijpen steeds beter dat we met onze dagelijkse keuzes vanuit grotere visies eenvoudig kunnen bijdragen.”


Janine Hogendoorn – Ring-Ring

Bekijk ook het videoportret van Janine Hogedoorn

 

“De wereld inspireren met alle mogelijkheden van zintuiglijk uitgedaagd talent”

“Nu inclusief ondernemen steeds meer bekendheid krijgt zal 2019 voor ons het jaar zijn waar we wederom willen verdubbelen in aantallen banen én de wereld verder inspireren met alle mogelijkheden van zintuiglijk uitgedaagd talent. 2019 zal in het teken staan van het realiseren van duurzame partnerships waarmee we de volgende stap in impact kunnen gaan realiseren.”
Sandra Ballij – C Talents

Bekijk ook het videoportret van Sandra Balij

 

Fleur Akersloot

Wat gaat er goed in een wereld waarin alles mis lijkt te gaan? Bij MaatschapWij leggen we de focus op het positieve nieuws. Die verhalen delen, dat is mijn missie bij MaatschapWij. Positieve verhalen zijn dé key om onze samenleving de goede kant op te sturen. Hoe meer aandacht we daarvoor hebben, hoe groter het rimpeleffect ervan wordt.

Bekijk alle artikelen van Fleur Akersloot
Steun
MaatschapWij
10 EURO
Bij MaatschapWij zetten we al meer dan zeven jaar denkers en doeners in de schijnwerpers die onze samenleving groen, gezond en verbonden maken. Zonder betaalmuur of andere obstakels. En zonder winstoogmerk. Dit collectief kan zonder financiële steun niet bestaan. Veel hebben we niet nodig: elke donatie, hoe klein of groot ook, is welkom. Sluit je aan, we hebben je nodig!
Tuurlijk!
GERELATEERD