Meer Wij: samenkomen over samenwerken. Je bent van harte uitgenodigd!

2 juni 2019 DOOR Joost Marsman Gezond LEESTIJD: 5 MIN

MaatschapWij organiseert op vrijdagmiddag 28 juni 2019 een evenement over samenwerken in (en aan) de 21ste eeuw. Tijdens deze bijeenkomst praten we over de noodzaak en potentie van ‘meer wij’ in de maatschappij. Van samenwerken om succesvol te bouwen aan een duurzame, sociale en toekomstbestendige samenleving. Ook vindt deze middag de presentatie van het boek ‘Meer wij’ plaats en reiken we de Constructieve Rebellen Awards uit aan drie jonge, duurzame ondernemers. Kortom: dat wil je niet missen! We nodigen je dan ook van harte uit om erbij te zijn.

‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht.’ Dit lijkt aan het begin van de 21ste eeuw de gemene deler als je de gemiddelde Nederlander vraagt naar zijn eigen situatie en de staat van onze maatschappij als geheel. De kloven lijken te groeien en steeds meer groepen claimen hun bestaansrecht door zich tegen anderen af te zetten. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat we allemaal geloven dat we veel verder zouden komen als we écht samen zouden werken. Hoogste tijd om het thema ‘samenwerken’ eens flink in de spotlight te zetten. Met een serie artikelen, een boek en een evenement waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. Maar (in de woorden van Johan Cruijff) da’s dus logisch.

Centrale vraag: hoe gaan we naar meer ‘wij’ en minder ‘ik’ in de maatschappij?

Waarom ‘meer wij?’

Hoe groot de behoefte aan veranderingen vanuit de lijn ‘meer wij’ in de samenleving is, blijkt uit het resultaat van recent onderzoek* door Peil.nl in opdracht van De Publieke Zaak/MaatschapWij. Aan de respondenten zijn steeds twee tegengestelde woorden voorgelegd. Eerst vroegen we hen aan te geven welke van de twee het best paste bij de huidige samenleving. Vervolgens hoe men het liefst zou willen dat de samenleving was. De antwoorden op deze twee vragen laten een gigantisch gat zien tussen wat men zou wensen en hoe men het op dit moment ziet.

 

Zo vindt dus 90% van de ondervraagden de huidige samenleving vooral ‘individualistisch’ en 10% vooral ‘solidair’. In werkelijkheid prefereert 73% echter een solidaire samenleving. Vrijwel net zo grote verschillen zien we bij ‘materieel succes’ versus ‘kwaliteit van leven’ en ‘brutaal’ versus ‘bescheiden’. Bij de andere begrippen zijn de verschillen er ook, maar wat minder groot. Men wil een duidelijke verschuiving van ‘behoudend’ naar ‘ondernemend’, van ‘eigen verantwoordelijkheid’ naar ‘sociale zekerheid’ en van ‘informeel’ naar ‘respect voor gezag’. De volgende vraag is natuurlijk: hoe zouden we daar kunnen komen?

Samen komen we verder

Vervolgens is gevraagd hoeveel productiever het onderwerp van vraagstelling zou kunnen zijn als er sprake zou zijn van volledige samenwerking tussen alle betrokkenen. Productiever werd daarbij gedefinieerd als de procentuele toename van de output (producten, diensten en waardering) ten opzichte van de input (mankracht, kapitaal en grondstoffen). Vanzelfsprekend zijn het globale schattingen, maar de gemiddelde percentages die er uitkomen, liegen er niet om.

Alleen al de eigen productiviteit zou bij volledige samenwerking op de eigen werkplek een gemiddelde toename vertonen met 37%. In de wereld die men verder ook zeker goed kent (zoals sportverenigingen en de eigen buurt) zien we een percentage tussen de 40% en 50%. Beide overzichten laten op een overtuigende manier zien, dat er vruchtbare grond er is om vanuit samenwerking op allerlei manieren, van onderaf, te bouwen de samenleving die we met z’n allen blijkbaar graag willen. Maar dan moet het hoog op de agenda komen.

Van onderzoek naar boek

Het onderzoek bevestigde onze vermoedens en maakte ons nieuwsgierig naar de visie van anderen over dit onderwerp. Dus besloten we een groot aantal mensen, van CEO’s tot startende ondernemers en van sportmensen tot artiesten, te vragen naar hun mening over het belang van samenwerken. Dat hebben we geweten. Het onderwerp blijkt bij heel veel mensen enorm te leven, gezien de enthousiaste respons op ons verzoek er een essay over te schrijven. Het leidde tot een boek waarin we alle inzendingen gebundeld presenteren, samen met een uitgebreide samenvatting en duiding van het onderzoek.

Programma evenement Meer Wij

Samenwerking bevorderen begint met samenkomen. Daarom organiseren we op vrijdagmiddag 28 juni ‘Meer wij’, een interactieve bijeenkomst, in het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Het evenement is een oproep aan alle burgers, bedrijven en organisaties om “samen werken” weer centraal te stellen in al ons denken en doen, en wordt mede ondersteund door het Oranjefonds, de Maatschappelijke Alliantie, Social Impact Factory Utrecht, Nudge en Rabobank. Het officiële programma, van 16.00 tot 19.00 uur, omvat onder meer:

  • Uitreiking van de “Constructieve Rebellen Awards” aan vier jonge en vernieuwende maatschappelijke ondernemers
  • Lancering van het boek “Meer Wij, over samenwerken in de 21 ste eeuw”, waarin een dertigtal inspirerende Nederlanders uit vrijwel alle sectoren hun visie op het thema geven.
  • Een samenvatting van de uitkomsten van een enquête over het belang en de mogelijkheden van meer samenwerking, uitgevoerd door  het bureau Peil.nl van Maurice de Hond.

Wil je erbij zijn? De toegang is gratis. Meld je snel aan want vol is vol!

Ja, ik ben erbij!

 

*De onderzoeken zijn uitgevoerd via het Panel van Peil.nl in de periode 2016-2019. Er is steeds een representatieve groep respondenten ondervraagd, variërend in aantal tussen de 1600 en 3100.

Joost Marsman

Mijn liefde voor verhalen vormt de rode draad in mijn werk. Ik help het liefst de verhalen van mensen, merken en organisaties die de wereld mooier, socialer en duurzamer willen maken te vinden, vangen en verspreiden. In woord, tekst, beeld en/of muziek.

Bekijk alle artikelen van Joost Marsman
Steun
MaatschapWij
10 EURO
Bij MaatschapWij zetten we al meer dan zeven jaar denkers en doeners in de schijnwerpers die onze samenleving groen, gezond en verbonden maken. Zonder betaalmuur of andere obstakels. En zonder winstoogmerk. Dit collectief kan zonder financiële steun niet bestaan. Veel hebben we niet nodig: elke donatie, hoe klein of groot ook, is welkom. Sluit je aan, we hebben je nodig!
Tuurlijk!
GERELATEERD