Burgerinitiatief De Nationale Energiecommissie heeft torenhoge ambities

Of we Parijs gaan halen? Zonder twijfel, aldus Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra. De vraag is welke rol Nederland in de energietransitie gaat spelen. Als het aan Ruud Koornstra ligt die van een koploper: “We moeten wereldkampioen energietransitie worden.”

Ruud is ervan overtuigd dat Nederland alles in huis heeft om volledig over te stappen op schone energie. Een grootschalige samenwerking is nodig om deze energietransitie te realiseren. “Burgers, bedrijven, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en politici moeten de handen ineenslaan. Alleen samen kunnen we versnellen”, aldus Koornstra.

De nieuwe deltacommissie

Dat Nederland in korte tijd bergen kan verzetten blijkt volgens Ruud uit de geschiedenis. “Na de watersnoodramp in 1953 hebben we in drie weken een deltacommissie opgezet. Binnen de kortste keren waren we wereldberoemd om ons watermanagement.”

“We moeten wereldkampioen energietransitie worden.”

Deze koploperspositie heeft Nederland volgens Koornstra ontzettend veel opgeleverd. “We zijn niet alleen veilig, maar de deltawerken zijn ook ons belangrijkste exportproduct geworden.” De Nationale Energiecommissie ziet nu eenzelfde soort rol voor Nederland weggelegd op het gebied van schone energie. “Geïnspireerd door het succes van de Deltacommissie en gealarmeerd door de klimaatontwrichting is een burgerinitiatief ontstaan om een Nationale Energiecommissie te installeren.” Het doel? Nederland volledig fossielvrij in 2030.

Een nationale uitdaging

Deze ingrijpende operatie vraagt volgens de Nationale Energiecommissie om een gedepolitiseerde aanpak van enkele tientallen jaren. Brede maatschappelijke steun is noodzakelijk bij de energietransitie. “De Nationale Energiecommissie staat boven de politiek en is van ons allemaal. Hij werkt samen met inwoners, scholen, bedrijven, politici en organisaties en geeft gevraagd én ongevraagd advies over het beleid voor de energieversnelling. De duurzame energie-agenda bepalen we samen. De commissie ondersteunt met geld, coördinatie en planning”, legt Koornstra uit.

“De Nationale Energiecommissie is van ons allemaal.”

Het nieuwe kabinet moet volgens de Nationale Energiecommissie de basis leggen voor de overgang naar duurzame energie. Hierom doet het initiatief anderhalve maand geleden een oproep. Al meer dan 15.000 mensen, waaronder Marjan Minnesma, Maurits Groen en Jan Rotmans, ondertekenden het manifest. En dat is volgens Ruud maar goed ook. “Het is vijf voor twaalf. De aarde wordt te warm en, als we niet snel ingrijpen, onleefbaar. De grootste verwarmer is de uitstoot van CO2. Deze móet naar beneden.”

Energietransitie als kans

Koornstra ziet de transitie vooral als een enorme kans. Door in te zetten op een snellere energietransitie kan Nederland – net als op het gebied van water – zorgen dat we zelf onze energie produceren en onze kennis en producten verkopen aan het buitenland. “Als klein land kunnen we misschien niet aan de thermostaatknop van de wereld draaien, maar we kunnen als koploper met kennis en innovatie wel degelijk een grote invloed uitoefenen.”

Innovatie en kennis als exportproduct

Er kleven een hoop voordelen aan fossielvrij. Zo zal het ziekte door luchtverontreiniging terugdringen en zal het de energiebehoefte van Nederland veiligstellen. Daarnaast zal het resulteren in een enorme economische impuls. Innovatie en kennis als nieuw exportproduct, met als resultaat werkgelegenheid.

Kortom, stelt Koornstra: “Er is geen reden om het niet te doen.” Om hun boodschap richting Den Haag zoveel mogelijk kracht bij te zetten heeft de Nationale Energiecommissie jou nodig. Teken het manifest.

Benieuwd waarom Ruud zich 24/7 inzet voor de energietransitie? Bekijk zijn videoportret.

Video door: Jeppe van Pruissen & Nadine Maarhuis

Iedere week een flinke dosis positiviteit en blik-verruimende kennis in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Inspiratie gegarandeerd.