Verbonden

Stel je een samenleving voor waarin inclusie de norm is. Gendergelijkheid, anti-racisme en diversiteit worden gevierd. Niet welvaart en concurrentie, maar welzijn en samenwerken staan centraal. En in het onderwijs is voor ieder kind plek, hoe je ook leert. Hier lees je alles over een inclusieve samenleving en over de mensen die ‘m nu al aan het bouwen zijn.

NIEUW