Thema - Samenleving

Nederland polariseert. De extremen nemen toe. Het maatschappelijke klimaat verhardt, het debat over hoe we onze samenleving moeten inrichten ook. Hoe gaan we om met nieuwkomers? Hoe verhouden we ons tot de rest van Europa en de wereld daarbuiten? Hoe richten we onze steden en dorpen zo in dat iedereen optimaal samen kan leven? Hoe gaan we om met onze openbare ruimte? Een ding staat vast: we moeten het samen oplossen. En we moeten het zélf oplossen.