happy 2050 scenario

Een happy 2050 scenario: dit is hoe we er volgens Babette Porcelijn komen

14 juli 2021 DOOR Nadine Maarhuis Groen LEESTIJD: 7 MIN

Hoe creëren we een veilige en fijne toekomst waarin we elkaar welgemeend een gelukkig 2050 kunnen wensen? In haar nieuwste boek ‘Het Happy 2050 Scenario’ neemt Babette Porcelijn ons bij de hand. Haar boodschap: alles waar we van dromen is nog mogelijk. Tenminste, als wij – de crew van de planeet – onze slagkracht optimaal benutten.

Stel je voor: het is 2050 en de wereld is compleet veranderd. We putten de Aarde niet langer uit, maar leven binnen de draagkracht van de planeet. En die draagkracht neemt iedere dag toe, omdat we met onze productie en consumptie de natuur herstellen. Earth Overshoot Day bestaat niet meer. En vijftig procent van al het aardoppervlak is beschermd natuurgebied. Zodat biodiversiteit en ecosystemen de ruimte hebben om te floreren, en daarmee kunnen bijdragen aan het lange termijn welzijn van ons allemaal.

Hiervoor zijn een aantal fundamentele veranderingen doorgevoerd. Zo zit het bbp niet langer vol blinde vlekken, maar worden ook sociale en ecologische schades meegerekend. Zodat een economie die mens en natuur kapot maakt niet langer als succesvol wordt gezien. True pricing en een belastingsysteem dat vervuiling en extreme rijkdom belast dragen tevens bij aan een rechtvaardige en harmonieuze wereld.

Na ruim 4,5 jaar onderzoek voor haar nieuwe boek ‘Het Happy 2050 Scenario’ weet Babette Porcelijn dat dit geen utopisch wensbeeld is, maar een realistische stip op de horizon. “De vraag die we onszelf kunnen stellen is: waar ligt mijn grootste slagkracht? We zijn allemaal celletjes van een groot organisme, en dat organisme is de mensheid. Alle onderdelen zijn belangrijk, want ze dragen bij aan het grotere geheel, juist in hun verscheidenheid”, aldus Babette. “De cellen bij elkaar zijn meer dan de optelsom van de losse delen. En alleen samen kunnen we het organisme de juiste kant op laten bewegen.”

Geen enkel land binnen de donut

“In rijke landen zoals Nederland hebben we een hoog welzijn, maar leven we alsof we drie planeten hebben. Terwijl in ontwikkelingslanden een laag welzijnsniveau en een kleine ecologische voetafdruk hand in hand gaan. En groeilanden bungelen ergens tussenin”, legt Babette uit. “Geen enkel land ter wereld bevindt zich echter in de donut van Kate Raworth: dé plek waar een waardig bestaan samengaat met het respecteren van de planetaire grenzen.”

Om dit te veranderen kunnen we volgens Babette aan een heel aantal knoppen draaien. Het begint allemaal met een veilige planeet: de basis van alles. Grootschalige beschadiging en vernietiging van de Aarde, ook wel ecocide genoemd, is in het happy 2050 scenario dan ook strafbaar. En lange termijn beleid staat centraal, zowel op nationaal als internationaal niveau. Babette: “Niet langer vier of twintig jaar vooruitdenken, maar ook rekening houden met duizend jaar.”

De draagkracht van de planeet wordt bepalend in hoe we grondstoffen, energie, voedsel en water gebruiken. “Productie wordt zelfs eco-positief. Dus we gaan niet alleen kijken naar de planetaire grenzen, maar juist ook naar hoe we kunnen bijdragen aan het herstel van de natuur, en daarmee aan een groei van de draagkracht. Regeneratieve landbouw en voedselbossen helpen daar bijvoorbeeld bij”, legt Babette uit. “Zo kunnen we de ruimte die we als mensheid hebben vergroten, maar dan wel op een manier die de Aarde voor altijd leefbaar houdt.”

Babette Porcelijn Het Happy 2050 Scenario

Een ‘happy 2050’ bestaat uit allerlei componenten. Dit zijn de belangrijksten. Foto door: Babette Porcelijn

Een dienende economie

Babette benadrukt dat ze geen voorstander is van economische krimp, maar juist van gezonde welvaart. “Het begrip economische groei is de afgelopen decennia een soort fetisj geworden, een heilige graal die we beter van haar voetstuk afhalen. Want de groei van het bbp is helemaal niet waar de economie in de kern om draait. Je wilt dat de economie ervoor zorgt dat mensen een goed leven kunnen leiden, niet andersom.”

“We zijn misschien ‘slechts’ individuen, maar al die individuen samen bepalen alles. Wij zíjn de systemen, met elkaar vormen we die”

“Wat we nu zien is dat de private sector steeds rijker wordt, terwijl overheden en burgers verarmen”, gaat Babette verder.“ In het happy 2050 scenario pakken we ontwrichtende macht en rijkdom aan, zodat iedereen dezelfde kansen heeft op welzijn en een waardevol bestaan.” Hiervoor stelt Babette een heel aantal maatregelen voor, zoals: een belastingsysteem dat welvaart herverdeeld, een mondiale aanpak van belastingontwijking en corruptie en een wettelijke verplichting voor té grote bedrijven om zichzelf te democratiseren of op te knippen. Maar ook een wereldwijd minimumloon in mondiale productieketens en een scheiding van lobby en staat moeten bijdragen aan een gelukkige wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Aan de slag met het happy 2050 scenario

Veel veranderingen die Babette in haar boek voorstelt zijn systemisch van aard. Desalniettemin ziet ze voor de ‘crew van de planeet’ – wijzelf dus – een cruciale rol weggelegd. Want: “We zijn misschien ‘slechts’ individuen, maar al die individuen samen bepalen alles. Wij zíjn de systemen, met elkaar vormen we die.” Een gevoel van machteloosheid is volgens Babette dan ook volledig misplaatst, en bovendien gevaarlijk aangezien het passief maakt. “Als consument doen we zestig procent van alle finale bestedingen ter wereld. We kiezen onze leiders, of zijn die zelf. Met je werk kun je eco-positieve impact creëren. En iedere dag hebben we de kans om bekenden, familie en vrienden te inspireren om ook een verschil te maken.”

Voor iedereen die het happy 2050 scenario wil helpen verwezenlijken heeft Babette een tip: kijk wat de verschillende onderdelen van de positieve toekomst zijn, en bedenk waar jij vanuit jouw rol het best aan kunt bijdragen. En vergeet vooral niet van de reis te genieten. Babette: “We zijn niet alleen morgen gebaat bij een fijne toekomst, maar juist ook vandaag. Want meebouwen aan iets dat groter is dan jijzelf maakt pas echt gezond en gelukkig.”

Klaar om in actie te komen? In het boek staan honderden praktische tips. Bij deze een selectie:

  • Als consument: Consumeer binnen de draagkracht van de Aarde (doe de test op Mijn Verborgen Impact). Gebruik je meer dan twee planeten? Begin met een halvering van je impact. Koop alleen wat je nodig hebt en voorkom verspilling van voedsel, energie, spullen en water. Vermijd producten met problematische delfstoffen zoals goud, lithium, diamant of zeldzame aardelementen en blijf weg bij ontwrichtende multinationals. En gebruik geen drugs, want die productie- en handelsketens zijn extreem ontwrichtend.
  • Op je werk: Zet je passie, talenten en tijd in om bij te dragen aan een veilig en gelukkig 2050. Zit jij in een sturende positie? Ontwikkel een eco-positieve visie en missie en breng de productieketen van je organisatie binnen de draagkracht. Of nog beter: ontwikkel eco-positieve productieprocessen die bijdragen aan het herstel van ecosystemen. Zet je bovendien in voor welzijn en gelijke kansen van eindgebruikers, in je land en wereldwijd. En werk met true pricing.
  • Als (wereld)burger: Stem op een partij die zich inzet voor een happy 2050 en maak je sterk voor de (lokale) democratie. Demonstreer, teken petities, stuur berichten om politici een sein te geven dat we verandering willen en laat je horen voor wetgeving tegen ecocide. Steun emancipatie, family planning en onderwijs voor meisjes wereldwijd. En verzet je tegen alle vormen van discriminatie.
  • Met je geld: Bankier bij 2050 proof instellingen. Betaal belasting en wees er trots op. Investeer in microkrediet voor vrouwen in ontwikkelingslanden en steun ngo’s die de natuur in het groot herstellen en beschermen.
  • Als voorouder en levend wezen: Zet je in voor de vele generaties die na ons komen. Geef nakomelingen en de natuur een stem in de beslissingen die wij vandaag de dag nemen. Maak en bescherm de natuur, zowel in je eigen tuin en buurt als wereldwijd door integere organisaties te steunen.
  • In relaties: Vertel over de inzichten die je verwonderen en je geïnspireerd hebben om in actie te komen. Deel welke voordelen je leefstijl heeft, wat het je brengt. Houd het bij jezelf: laat de ander vrij om zelf keuzes te maken en dring niets op.
  • Als mens: Streef waardevolle doelen na, zoals geluk en welzijn voor jezelf en anderen, zowel nu als in de toekomst. Besteed meer aandacht aan welzijn dan aan de economie. Denk positief en leef het voor. Slaap goed, beweeg veel, eet vers en plantaardig. En geniet ervan dat je bijdraagt aan een happy 2050: richt je meer op wat het je brengt dan op wat het je kost.

Behoefte aan meer verhalen over een hoopvolle toekomst? Lees dit utopische artikel over een regeneratief onderwijssysteem. En schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief, dan mis je niks!

Nadine Maarhuis

Als journalist, schrijver en videograaf probeer ik de verhalen van Aardebeschermers en maatschappijvernieuwers zo goed mogelijk te vertellen. Mijn favoriete thema’s: Het herstellen van ecosystemen, ‘alternatieve’ woonvormen, regeneratieve voeding, de welzijnseconomie en het (her)ontdekken van onze connectie met elkaar én Moeder Aarde.

Bekijk alle artikelen van Nadine Maarhuis
Steun
MaatschapWij
10 EURO
Bij MaatschapWij zetten we al meer dan zeven jaar denkers en doeners in de schijnwerpers die onze samenleving groen, gezond en verbonden maken. Zonder betaalmuur of andere obstakels. En zonder winstoogmerk. Dit collectief kan zonder financiële steun niet bestaan. Veel hebben we niet nodig: elke donatie, hoe klein of groot ook, is welkom. Sluit je aan, we hebben je nodig!
Tuurlijk!
GERELATEERD