Irina van der Sluijs - ASN Bank

Irina van ASN Bank vecht voor een eerlijke kledingindustrie

7 oktober 2019 DOOR Tanja Warning Groen LEESTIJD: 3 MIN

Irina van der Sluijs was als kind al erg bezig met het waarnemen van menselijk gedrag. Waar is de mens toe in staat? Welke gruwelen maar ook welke creaties en beroering kan een mens teweegbrengen? Vandaag de dag kan ze met haar werk bij ASN Bank, als Senior Advisor Human Rights, diverse belangen met elkaar combineren: het bedrijfsleven en mensenrechten, het hoofd en het hart. Zo streeft ze naar een leefbaar loon, primair in de wereldwijde kledingindustrie.

In 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld. Eenenzeventig jaar na dato, is men eigenlijk nog steeds bezig om deze rechten voor iedereen bereikbaar te maken. Zo zijn overheden verantwoordelijk om die universele normen en waarden in lokale wetgeving te gieten, maar vooral ook om ze te handhaven. “In Nederland en Europa kunnen we daar gelukkig redelijk goed mee over weg”, vertelt Irina. “Toch blijkt het dat op veel andere plekken in de wereld dit niet het geval is”. Gelukkig is er in 2008 een proces gestart binnen de VN, waaruit de sturende principes voor mensenrecht en bedrijfsleven zijn voortgekomen. “Dat was de allereerste keer dat wij als wereldgemeenschap zeiden: ‘Bedrijven zijn onderdeel van de maatschappij en hebben dus ook een verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren’ ”.

Niet uitsluiten maar aanjagen

Bij ASN bank wordt daarom dagelijks gewerkt aan het tegengaan van klimaatverandering, het beperken van biodiversiteitsverlies en het respecteren van mensenrechten. Additioneel aan de strikte criteria waar ze bedrijven aan toetsen, heeft ASN Bank op deze drie thema’s lange termijndoelen geformuleerd. Tot 2030 wordt er bijvoorbeeld aan het lange termijndoel van leefbaar loon in de kledingindustrie gewerkt. “Wij hebben als financiële sector een middel, dat heet engagement, om de druk op te voeren om bedrijven te verduurzamen”. Zo heeft ASN Bank andere financiële instellingen als vermogensbeheerders en pensioenfondsen zo ver gekregen om samen via het Platform Living Wage Financials, met 2,3 biljoen Euro aan vermogen onder beheer, invloed uit te oefenen. Met deze enorme impact willen ze de lonen van arbeiders in de kledingfabrieken van de merken waarin ze beleggen verhogen.

“Waar mijn kleding vandaan komt, waar mijn voedsel vandaan komt, voor die keten ben ik verantwoordelijk! Als consument, als mens, als medewerker van ASN bank. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat daar nu aandacht voor komt, want er voltrekt zich een stille ramp”

“Ondanks dat we met z’n allen hebben afgesproken dat er een ondergrens is wat mensenrechten betreft, dringt het bij de consument vaak niet door dat ze ook zelf een verantwoordelijkheid hebben binnen de keten.” Irina hoopt dat mensen zich steeds meer bewust worden van die rol in de keten. Zo stelt ze dat gedrag op een positieve manier moet worden veranderd. Ook is Irina van mening dat het tijd wordt dat de overheid meer naar de voorgrond treedt. “De overheid moet zeggen: tot hier en niet verder. Want het kan toch niet zo zijn dat generatie op generatie maar niet uit de armoedespiraal komt, terwijl ze dag in dag uit keihard werken aan onze kledingproductie?”

Wil je zelf ook wat doen? Lees dan deze 7 tips om je kledingkast te verduurzamen.

“We moeten ervoor zorgen dat de universele mensenrechten niet een concurrentiedingetje wordt. Op een leefbaar loon bezuinig je niet, dat betaal je gewoon”

Meer weten over Irina van der Sluijs en haar rol bij ASN Bank? Bekijk het videoportret.

Video door: Jeppe van Pruissen & Tanja Warning

Iedere week een flinke dosis positiviteit en blik-verruimende kennis in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Inspiratie gegarandeerd.

Disclaimer: De serie Purpose Professionals is geboren uit onze nieuwsgierigheid naar de verhalen over kanteling in de gevestigde orde, de overheid en de grote bedrijven. Daar wringt en schuurt de betekeniseconomie nog vaak. We willen benadrukken dat de verhalen die we in deze serie vertellen op geen elke wijze gesponsord worden of een commercieel doel hebben. We maken deze portretten om anderen -die wellicht in een vergelijkbare positie zitten- te inspireren ook in actie te komen.

Steun
MaatschapWij
10 EURO
Bij MaatschapWij zetten we al meer dan zeven jaar denkers en doeners in de schijnwerpers die onze samenleving groen, gezond en verbonden maken. Zonder betaalmuur of andere obstakels. En zonder winstoogmerk. Dit collectief kan zonder financiële steun niet bestaan. Veel hebben we niet nodig: elke donatie, hoe klein of groot ook, is welkom. Sluit je aan, we hebben je nodig!
Tuurlijk!
GERELATEERD