Transitiecoalitie Voedsel transitiecoalitievoedsel.nl Transitiecoalitie Voedsel is een coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. De focus van de Transitiecoalitie Voedsel ligt op de patronen van opbouw. De veranderingen die hierdoor ontstaan worden uiteindelijk geïnstitutionaliseerd en daarmee het nieuwe normaal. Dit verloop kent globaal vier fasen, zoals hierboven schematisch is weergegeven. Na de vierde fase wordt weer gestreefd naar nieuwe verbetering en herhalen de stappen zich. Zo is sprake van een opwaartse spiraal.

Wij helpen bedrijven, organisaties en projecten om zo snel mogelijk naar de volgende fase van de transitie over te gaan. Daarbij gaan we uit van de samenhang tussen de verschillende thema’s en actoren van waaruit we werken aan het versnellen van de transitie.