SDG Nederland www.sdgnederland.nl

SDG Nederland is de beweging van iedereen in Nederland die bijdraagt aan de Sustainable Development Goals. We zijn met meer dan 1.300 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersnetwerken. Als netwerkorganisatie brengen we individuen en organisaties bijeen, katalyseren we gezamenlijke acties en creëeren we synergie rond de doelen. Om het behalen van de SDG’s voor 2030 te versnellen moeten we in transities samenwerken: veranderprocessen waarin verschillende maatschappelijke ontwikkelingen in elkaar grijpen. Hierin dienen de SDG’s als een kompas: een mondiale visie voor een leefbare wereld.