Robert Koolen - Heijmans

Bij Heijmans gaat circulariteit over zoveel mogelijk waarde creëren

23 september 2019 DOOR Tanja Warning Groen LEESTIJD: 4 MIN

Als bouwbedrijf doe je iedere dag ergens een ingreep in de gebouwde omgeving, of dat nou het aanleggen van een weg is of het bouwen van een wijk. Bouwbedrijf Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Robert Koolen – directeur Strategie en Beleid – stelt dat circulariteit niet zwart of wit is, maar dat het om verschillende stappen gaat: “We willen zoveel mogelijk waarde creëren en innoveren”.

Robert Koolen, natuurliefhebber en afgestudeerd bedrijfskundige, was altijd al geïnteresseerd in de manier waarop je dingen kunt organiseren om zo je doelen te bereiken. Na zijn studie kwam hij terecht in de advieswereld, en sinds 2005 is hij werkzaam bij Heijmans. Vanuit interne analyse en vanuit de markt bleek er een groeiende vraag naar duurzame projecten, wat resulteerde in het duurzaamheidsprogramma dat in 2008 van de grond kwam. Met de natuur als zijn belangrijkste drijfveer werd Robert programmamanager.

Drie pijlers

Het duurzaamheidsprogramma binnen Heijmans bestaat uit drie verschillende pijlers. De eerste pijler betreft de verduurzaming van de producten en diensten die Heijmans aan zijn klanten aanbiedt. Zoals energie neutrale woningen en asfalt wat minder CO2 nodig heeft. Omdat Heijmans zijn eigen asfaltcentrale heeft, was het een voor de hand liggende stap om hier een verduurzamingsslag te maken. In hun asfalt laboratorium is het gelukt om steeds grotere hoeveelheden gerecycled materiaal te implementeren of de toepasbaarheid van asfalt te vergroten (recoflex).

Recoflex

 

De tweede pijler gaat over het vergroenen van de eigen bedrijfsvoering. “Dat ging over de kantoren waar we inzaten, de auto’s waarin we rondreden.” De laatste pijler gaat over de keten, en de manier waarop er met je onderaannemers wordt omgegaan en op welke manier producten worden ingekocht. Via een digitaliseringsslag wil Heijmans beter zicht krijgen op de gehele keten, zodat het bekend wordt hoe iets degradeert als materiaal. “Ongeveer 70 procent van wat je omzet als bouwbedrijf, heb je ooit ergens een keer ingekocht in materialen en diensten. Op het moment dat je daar invloed kan uitoefenen, kun je veel bereiken.” Zo is er in 2011 besloten dat Heijmans alleen nog maar duurzaam gecertificeerd hout toepast in hun producten.

Ruimte scheppen

Als bouwbedrijf moet je enerzijds faciliteren maar vooral ook inspireren. Heijmans heeft een ontwikkeltak in het bedrijf zitten, waardoor ze zelf wijken en woningen kunnen ontwikkelen. Hierbij heeft Heijmans de regie over het ontwerp en de mogelijkheid om bepaalde eisen te stellen. “Maar wanneer een opdrachtgever alleen voor de allerlaagste kosten gaat is het ingewikkelder”, vertelt Robert, “dan is er minder ruimte omdat we voor een groot deel namelijk afhankelijk zijn van wat mensen aan ons vragen om te bouwen.”

Daarom probeert Heijmans de opdrachtgever ook uit te dagen aan de voorkant. Zo wil Heijmans het liefst niet alleen in de ontwikkelende en bouwende fase betrokken zijn maar ook in de beherende fase. Dat is het geval bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, waar Heijmans naast het ontwerp en de bouw ook 30 jaar zorg draagt voor beheer en onderhoud. In het ontwerp is hier rekening mee gehouden “Dit soort mechanismes helpen om tijdelijkheden te overbruggen en écht te werken aan circulaire projecten”.

Nationaal Militair Museum

Creëren van waarde

Als je een duurzaam gebouw maakt, kijken mensen vaak als eerste naar hoeveel energie dat bespaart. Echter lopen de kosten vaak vooruit op de baten. “Als we echt vooruit willen is het belangrijk dat andere gecreëerde waardes mee worden genomen in de businesscase.” Een duurzaam gebouw zorgt namelijk ook voor een verbeterde luchtkwaliteit en meer comfort. Wanneer een woning gemakkelijk uit elkaar te halen is, bespaar je sloop kosten en zullen de rest producten misschien zelfs geld opleveren. Het bouwen van een groenere wijk zal de biodiversiteit stimuleren. En een geluidsscherm kan naast het weren van geluid ook energie opwekken. “Men moet al bij het ontwerp verder in de toekomst kijken, Je kunt met hele simpele ingrepen op de lange termijn veel bereiken,” aldus Robert.

“Als duurzaamheid mee zal worden genomen in de waarde van een woning, denk ik dat we de goede kant op gaan.” 

Toekomst

Al bij de start van het duurzaamheidsprogramma was de beweging naar een steeds duurzamere wereld zichtbaar. Inmiddels worden er ook in de regelgeving meer stappen gemaakt. Veel bouwprojecten zoals kantoorgebouwen moeten aan een minimaal energie label voldoen en in de nieuwbouw worden er veel eisen gesteld vanuit de wet. “Daarnaast is het samenwerken met lokale overheden heel belangrijk, aangezien zij een sturende rol hebben, met name in de planologische randvoorwaarde die een bouwbedrijf mee krijgt.”

Robert is positief gestemd: “Langzaamaan dringt het thema ook echt door tot de financiële wereld: taxateurs zien dat een duurzaam gebouw meer waarde heeft. Wellicht dat in de toekomst, er een negatieve prikkel komt op niet duurzame gebouwen, waardoor deze moeilijker verkocht zullen worden.”

Benieuwd naar de circulaire ambities van Robert Koolen bij Heijmans? Bekijk het videoportret:

Video door: Tanja Warning

Iedere week een flinke dosis positiviteit en blikverruimende kennis in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Inspiratie gegarandeerd.

Steun
MaatschapWij
10 EURO
Bij MaatschapWij zetten we al meer dan zeven jaar denkers en doeners in de schijnwerpers die onze samenleving groen, gezond en verbonden maken. Zonder betaalmuur of andere obstakels. En zonder winstoogmerk. Dit collectief kan zonder financiële steun niet bestaan. Veel hebben we niet nodig: elke donatie, hoe klein of groot ook, is welkom. Sluit je aan, we hebben je nodig!
Tuurlijk!
GERELATEERD