Chantal Walg

Een gezonde samenleving is een samenleving waar we allemaal onderdeel van uitmaken, en waarin iedereen die verbinding met elkaar en met de natuur daadwerkelijk voelt. Het besef dat we allemaal één zijn, is volgens Chantal Walg de belangrijkste sleutel naar een gezonde samenleving.

Doordat we die verbondenheid niet voelen, ontstaan er allerlei problemen in onze samenleving. Die uiten zich onder andere in de zorg. Daarom werkt Chantal Walg sinds 2006 als gezondheidswetenschapper aan veranderingen in de zorg. Zo stond ze in 2012 samen met onder andere Machteld Huber en Hans Peter Jung aan de basis van het handen en voeten geven aan Positieve Gezondheid. Ze geeft lezingen, begeleidt (verander)processen, doet  onderzoek en schrijft boeken. In haar boek ‘Gezond Centraal‘ (2014) schrijft Chantal Walg over de transformaties in de gezondheidszorg. In ‘Anders op zoek naar gezondheid’ – bedoeld voor kinderen – beschrijft ze in korte verhalen wat gezond zijn en blijven allemaal betekent. Haar drijfveer is om mensen te inspireren en te enthousiasmeren om anders te denken en anders te doen als het gaat om gezondheid en de gezondheidszorg.

Als ambassadeur van MaatschapWij wil Chantal de brug slaan tussen onze pijlers Vitaal, Sociaal en Duurzaam. Ze hebben immers allemaal hetzelfde startpunt: liefde. Liefde voor onszelf, voor anderen en voor de Aarde.