Chantal Walg Anders Gezond Een gezonde samenleving is een samenleving waar we allemaal onderdeel van uitmaken, en waarin iedereen die verbinding met elkaar en met de natuur daadwerkelijk voelt. Het besef dat we allemaal één zijn, is volgens Chantal Walg de belangrijkste sleutel naar een gezonde samenleving.
Als ambassadeur van MaatschapWij wil Chantal de brug slaan tussen onze pijlers Vitaal, Sociaal en Duurzaam. Ze hebben immers allemaal hetzelfde startpunt: liefde. Liefde voor onszelf, voor anderen en voor de Aarde.