Met heel veel kleine duwtjes naar de grote sprong voorwaarts

‘Nudge’ is Engels voor een klein zetje, of duwtje. En dat is precies wat Jan van Betten met deze beweging beoogt: blijvende gedragsveranderingen realiseren bij mensen en organisaties op het gebied van klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. Bij jou en mij. Verander de wereld, begin bij Nudge? 

Hij had alles: een dikke auto, een groot huis, een gezin met wie hij de hele wereld over reisde. Totdat Jan van Betten gevraagd werd zitting te nemen in een denktank over de toestand van de wereld. En daar ging letterlijk een nieuwe wereld voor hem open. ‘Het was net of een heel nieuw raam op de wereld openging. ik zag een stuk dat ik nog nooit eerder gezien had, of had willen zien.”

Van buitenaf en van onderop

Maar toen hij eenmaal de volle omvang en gevolgen van klimaatontwrichting, de kloof tussen arm en rijk en het wereldwijde voedselprobleem had gezien en begrepen, kon Jan zijn ogen er niet meer voor sluiten. Tegelijk beseft hij dat de systemen bijna niet meer te veranderen zijn, zeker niet van binnenuit of van bovenaf. Hij komt tot een belangrijk inzicht. Jan: “Om een systeem te veranderen, moet je er een aantrekkelijker systeem tegenover zetten.”

Daarom: Nudge

Nudge is een platform voor iedereen die concreet aan de slag wil met een betere wereld. Door hen te betrekken bij projecten en campagnes die op prikkelende wijze ander gedrag stimuleren. Jan: “Wij geloven dat elke duurzame verandering telt en dat veel kleine duwtjes tot grote sprongen voorwaarts leiden. En uiteindelijk tot systeemveranderingen.”

Inmiddels telt Nederland al meer dan 70.000 Nudgers en hebben zo’n 300 zakelijke partners zich aan de beweging verbonden. Het gaat Nudge om impact. “Daarom komt onze winst volledig ten goede aan het uitbreiden en versterken van onze activiteiten,” aldus Jan. “Want onze groei is ook groei richting de best denkbare wereld voor iedereen.

Meer weten over hoe Jan van Betten met Nudge voor gedragsverandering zorgt? Bekijk het videoportret.

 

Video door: Jeppe van Pruissen & Nadine Maarhuis

Iedere week een flinke dosis positiviteit en blik-verruimende kennis in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Inspiratie gegarandeerd.