SDG 6

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolgers van de millenniumdoelen, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

SDG 6: verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen. Tegen 2030 komen tot een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.

Hieronder vind je een overzicht van initiatieven en ondernemingen op maatschapwij.nu die zich inzetten om dit doel te bereiken. Meer weten over SDG6? Lees dan verder op sdgnederland.nl.