SDG 15

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolgers van de millenniumdoelen, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

SDG 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Hieronder vind je een overzicht van initiatieven en ondernemingen op maatschapwij.nu die zich inzetten om dit doel te bereiken. Meer weten over SDG15? Lees dan verder op sdgnederland.nl.