SDG 12

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolgers van de millenniumdoelen, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

SDG 12: verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen. Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: ‘meer produceren met minder’.

Hieronder vind je een overzicht van initiatieven en ondernemingen op maatschapwij.nu die zich inzetten om dit doel te bereiken. Meer weten over SDG12? Lees dan verder op sdgnederland.nl