SDG 10

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolgers van de millenniumdoelen, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

SDG 10: dring ongelijkheid in en tussen landen terug. In doel tien staat dat landen meer aandacht moeten besteden aan de inkomensgroei van arme mensen. Het inkomen van de armste 40 procent van de nationale populatie moet in 2030 dan ook sneller zijn gegroeid dan het nationale gemiddelde.

Hieronder vind je een overzicht van initiatieven en ondernemingen op maatschapwij.nu die zich inzetten om dit doel te bereiken. Meer weten over SDG10? Lees dan verder op sdgnederland.nl