Van vluchteling naar nieuwkomer, van statistiek naar mens

In 2018 waren er wereldwijd meer mensen op de vlucht dan ooit. 70,8 miljoen mensen verlieten huis en haard voor oorlog en geweld. Daarvan vroegen er 20.353 mensen asiel aan in Nederland. Dat is zowel landelijk als wereldwijd weer een record verbroken. Sta jij er wel eens bij stil dat dit geen cijfers, maar mensen zijn?

Mensen die niet altijd welkom zijn in hun nieuwe land, mensen die veelal jonger zijn dan 18 jaar, mensen met een verhaal en met bagage. Vorige zomer schetste ik in dit stuk over hoe jij nieuwkomers kunt helpen het beeld van een reddingsboot vol vluchtelingen die meer dan een week op de Middellandse Zee ronddobberde, voor er eindelijk ergens aangemeerd mocht worden. Afgelopen zomer kwam reddingsboot Ocean Viking in een soortgelijke situatie terecht. Het schip, met 356 migranten, lag maar liefst twee weken voor de kust van Malta voordat de opvarenden van boord mochten. Ook dat was trouwens niet uniek.

Inzicht in de vluchtelingencrisis

Wie het stuk over nieuwkomers dat vorige zomer gepubliceerd werd nog in zijn geheugen heeft, weet dat er vorig jaar ook op zowel wereldwijd als op landelijk niveau weer een record verbroken werd. Waren er in 2017 wereldwijd 68,5 miljoen mensen op de vlucht, in 2018 waren dat er 70,8 miljoen.

Gezien de ontwikkelingen in de wereld ligt het niet in de lijn der verwachting dat deze cijfers op korte termijn zullen afnemen. Anders gezegd: het vluchtelingenvraagstuk zal voorlopig niet verdwijnen. In plaats van onze kop in het zand te steken kunnen we dus beter na gaan denken over constructieve en duurzame antwoorden. En dat begint met het zien dat het hier niet om cijfers en statistieken gaat. Maar om mensen.

Houding tegenover vluchtelingen

De meningen en gevoelens over de komst van vluchtelingen lopen behoorlijk uiteen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed vorig jaar een onderzoek naar de opvattingen over vluchtelingen in Nederland. Daarin staat: “Van de volwassen bevolking is 77 procent van mening dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht, 8 procent vindt van niet en 15 procent staat hier neutraal tegenover. De open houding ten aanzien van vluchtelingen verschilt vooral tussen onderwijsgroepen: 84 procent van de hoogopgeleiden staat positief tegenover de opvang van vluchtelingen tegenover 71 procent van de laagopgeleiden. Ook mannen en vrouwen verschillen hierover van mening. Vrouwen vinden met 80 tegen 74 procent vaker dan mannen dat Nederland vluchtelingen moet opvangen. Leeftijd, herkomst en de stedelijkheid van de woongemeente spelen geen rol.” Verder bleek uit dat onderzoek van het CBS:

  • 22 procent van de Nederlandse bevolking ziet vluchtelingen als een bedreiging voor de veiligheid in Nederland. 49 procent ervaart deze dreiging echter niet.
  • 27 procent meent dat vluchtelingen op dit vlak een bedreiging vormen, 45 procent vindt van niet.
  • 31 procent is van mening dat zij voor een verrijking zorgen, 36 procent denkt juist van niet.
  • 31 procent vindt dat vluchtelingen in Nederland hun eigen cultuur mogen. behouden. Hier is 33 procent het niet mee eens.
  • 36 procent van de volwassenen zou er geen bezwaar tegen hebben als er een asielzoekerscentrum (AZC) in hun buurt zou komen. 24 procent zou hier wel moeite mee hebben.

Van vluchteling naar nieuwkomer

Alleen mensen die nog in afwachting zijn op een verblijfsvergunning heten asielzoekers. Vanaf het moment dat je ‘asiel krijgt’ ben je statushouder. En vanaf dat moment ben je niet meer op de vlucht. Voor mensen die asiel krijgen in Nederland gebruiken wij daarom de term nieuwkomer. Hoe kan jij er voor zorgen dat deze nieuwkomers een plek krijgen in de maatschappij? Wij hadden een aantal toppers en experts op dit gebied voor de camera. Laat je inspireren door hun verhaal.

Sheltersuit

Niet voor niets won Bas Timmer van Sheltersuit afgelopen zomer de Constructieve Rebellen Awards. Deze nuchtere Tukker maakt van oude slaapzakken een waterafstotende en winddichte jas die getransformeerd kan worden tot slaapzak. Sheltersuit is ontworpen voor mensen in nood en wordt gratis beschikbaar gesteld voor daklozen en vluchtelingen.

Not a Factory

Maarten Hunink wil – zoals hij het zelf zegt – van een shitty situation iets positiefs creëren. Met Not A Factory geeft hij vluchtelingen en andere mensen in een benarde positie de mogelijkheid om te werken, te leren, onderdeel te zijn van een team en samen te werken. Hoe hij dat doet legt hij je graag zelf uit.  

She Matters

Het vinden van een baan is voor nieuwkomers in Nederland geen piece of cake. Dat slechts 11 procent van hen na tweeënhalf jaar tijd een baan heef vindt Cristina Moreno onacceptabel. Om ervoor te zorgen dat nieuwkomers de kansen krijgen die ze verdienen, start ze in 2017 She Matters; een sociale onderneming die gevluchte en geëmigreerde vrouwen op een unieke wijze aan bedrijven en organisaties binnen hun werkveld verbindt.

Wil jij ook in actie komen? Dit stuk over nieuwkomers biedt volop inspiratie.

Iedere week een flinke dosis positiviteit en blikverruimende kennis in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Inspiratie gegarandeerd.