Aanjagers

Dit zijn de mensen achter MaatschapWij, die het initiatief tot Wij Samen voor Elkaar genomen hebben.

Linda Roos Aanjager Tafel van 7

“Er bestaan tegenwoordig ongelofelijk veel mooie initiatieven. Ik zie met name veel rondom duurzaamheid Zo...

“Er bestaan tegenwoordig ongelofelijk veel mooie initiatieven. Ik zie met name veel rondom duurzaamheid gebeuren. Zo word ik heel enthousiast van een initiatief dat voedsel gebruikt dat nog goed eetbaar is, maar er niet meer zo goed uitziet. Het is mooi om te zien dat mensen zich steeds bewuster worden van het milieu, besluiten minder eten weg te gooien en minder plastic te gebruiken. Ook ik probeer hier mijn steentje aan bij te dragen. Het is een kleine stap, maar brengt ons wel weer een beetje verder.”

Erik Gerritsen Algemeen directeur KNHB

“Hockey is een sociale, gezonde en respectvolle sport waarmee we landelijk maar vooral ook lokaal een aan...

“Hockey is een sociale, gezonde en respectvolle sport waarmee we landelijk maar vooral ook lokaal een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. De KNHB en de hockeyverenigingen zijn (samen) actief op uiteenlopende maatschappelijke thema’s als gezondheid, duurzaamheid en diversiteit. Hockeyverenigingen hebben daadkracht en zien het belang van hun rol binnen de samenleving. Bijvoorbeeld door de opvang van ouderen of kinderen op de club, het clubhuis breder open te stellen voor de buurt, een gezond aanbod van eten en drinken in het clubhuis te verzorgen of met hockeyactiviteiten de wijk in te gaan. Middels deze initiatieven slaan we bruggen naar het bedrijfsleven, gemeenten, de wijk, andere sporten en scholen en dat is iets waar we trots op zijn.”

Fairouz Kaddour Aanjager Tafel van 7

"Ik vind dat we het in Nederland best goed doen op sociaal gebied. Bedrijven en organisaties weten elkaar meer...

“Ik vind dat we het in Nederland best goed doen op sociaal gebied. Bedrijven en organisaties weten elkaar steeds meer te vinden. Dat komt mede doordat we gedwongen worden, onder andere door krimpende subsidies, om out of the box na te denken over hoe we beter kunnen samenwerken naar een gezonde(re) samenleving. We weten elkaar ook steeds beter te vinden. Het aantal burgerinitiatieven groeit nog steeds. Ik vind dit een positieve ontwikkeling. Ik geloof er in dat je alleen met elkaar kunt samenleven als je je ook verantwoordelijk voelt voor het welzijn van anderen en je leefomgeving. Ik draag hier graag mijn steentje in bij.”

Berny de Vries Social Innovator in de wijk met WijkConnect.com

"We leven in een geweldige tijd. Je kan webshoppen over de hele wereld, online contact leggen met wie je maar...

“We leven in een geweldige tijd. Je kan webshoppen over de hele wereld, online contact leggen met wie je maar wilt, en reizen naar elke bestemming. Maar wat betekent dat voor je buurt of wijk? In hoeverre maken we gebruik van de verborgen parels lokaal? Wanneer besluit je iets terug te doen? Ik geloof in de kracht van lokaal, sociaal en innovatie. Als het ons samen lukt om mensen te verleiden,
meer lokaal te doen, krijg je makkelijker samenwerkingen op gang. Meer lokale samenwerking betekent meer bewonersinitiatieven, meer sociale cohesie, meer vrijwillige inzet, meer bedrijvigheid en meer wijkgevoel!”

Michiel Maas Manager Sportparticipatie KNGU

“Er is een groeiend besef dat we alleen samen een verschil kunnen maken. Zeker bij grote partijen leeft dit....

“Er is een groeiend besef dat we alleen samen een verschil kunnen maken. Zeker bij grote partijen leeft dit. Om impact te maken sluiten ze eerder maatschappelijke samenwerkingen, dan dat ze geld uitgeven. In het afgelopen decennium is de samenleving meer divers geworden. We kunnen elkaar veel leren. Samen kunnen we meer voor elkaar krijgen.”

Adjiedj Bakas Trendwatcher

"Voor mijn werk als trendwatcher kom ik dagelijks mensen tegen die, wat betreft hun carrière, geslaagd zijn....

“Voor mijn werk als trendwatcher kom ik dagelijks mensen tegen die, wat betreft hun carrière, geslaagd zijn. Maar ik merk keer op keer dat echt geluk en echt slagen pas gerealiseerd wordt wanneer dat succes wordt gedeeld. Iets positiefs voor een ander betekenen is een diep menselijke drijfveer en onze economie wordt pas volwaardig wanneer we er een Economie van het Geluk van maken, waarin voor iedereen plek is en rechten en plichten met elkaar in balans zijn. ‘Wij’ is het nieuwe ‘ik’.”

Coen van de Steeg Mede-oprichter en directeur WeHelpen

Als iemand mij had verteld dat ik een ernstig ongeluk zou krijgen met een zwaar revalidatieproces. Dat ik vol...

Als iemand mij had verteld dat ik een ernstig ongeluk zou krijgen met een zwaar revalidatieproces. Dat ik vol moest houden, hoe moeilijk ook … Dan had ik die persoon wel even vreemd aangekeken. Maar het gebeurde. En vanuit die gebeurtenis in mijn leven richtte ik samen met een aantal anderen wehelpen.nl op. Een online marktplaats voor het vragen, aanbieden en organiseren van informele hulp. Ik ben trots op wat we al bereikt hebben. Al die betrokken mensen, al die prachtige verhalen, die bewogen ervaringen. Het enthousiasme van degenen die gelóven in deze beweging en ervoor gáán. Om de dag van een ander en van jezelf te maken. Daar deden we het voor en daar doen we het voor. Doe je mee?

Nicoline Mascini Vrijwilligers management Nederlandse Rode Kruis

“Ik zie MaatschapWij als het cement tussen alle mooie lokale initiatieven die er al zijn en die mogelijk door...

“Ik zie MaatschapWij als het cement tussen alle mooie lokale initiatieven die er al zijn en die mogelijk door dit netwerk nog zullen ontstaan. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland aan elkaar verbonden blijft en een netwerk heeft om op terug te vallen.”

Raoul de Vries Aanjager MaatschapWij

“Werk dat een maatschappelijk doel steunt en dat andere mensen beter maakt, dat wilde ik na mijn studie gaan...

“Werk dat een maatschappelijk doel steunt en dat andere mensen beter maakt, dat wilde ik na mijn studie gaan doen. Zo word ik heel enthousiast van initiatieven die nieuwe maatschappelijke waarden creëren door nieuwe munteenheden. Zij maken duidelijk dat we veel meer kunnen dan we dachten. Het geeft mij hoop dat er steeds meer oplossingen van onderop komen. We wachten niet meer af, maar doen het zelf.”

Sebastian Duchene Communiy Manager bij Kracht in NL

“Nederlandse welvaart meten we vaak in euro’s. Maar daarmee doen we de samenleving tekort. Buiten het zicht...

“Nederlandse welvaart meten we vaak in euro’s. Maar daarmee doen we de samenleving tekort. Buiten het zicht van de financiële radar werken talloze maatschappelijke initiatieven aan meer welzijn voor hun doelgroep en omgeving. Deze initiatieven produceren significante waarde op maatschappelijke opgaven, dragen bij aan sociale cohesie en zijn een bron voor innovatie. Waarde die nog teveel ongezien blijft en te weinig benut wordt. Dat is jammer. Iedereen kan investeren in en profiteren van de sector van initiatieven, bijvoorbeeld met geld, tijd of kennis. Kracht in NL maakt via de MAEXchange toegevoegde maatschappelijke waarde zichtbaar, en stimuleert iedereen te investeren voor maatschappelijk rendement.“

Matthijs de Bruin Marketing & Communicatie De Zonnebloem

"Mensen zetten zich steeds meer in voor een ander. Ze laten het niet van de overheid afhangen, maar ze maken...

“Mensen zetten zich steeds meer in voor een ander. Ze laten het niet van de overheid afhangen, maar ze maken zelf het verschil. Samenwerking is noodzakelijk. Bij De Zonnebloem hebben we nu een organisatiebureau waarin medewerkers van bedrijven worden gekoppeld aan mensen met een lichamelijke beperking die ze een dag gaan begeleiden. Het zou zomaar kunnen dat dit in de toekomst gaat groeien en dat bedrijven hun maatschappelijke rol steeds meer gaan pakken”

Berend Rubingh Aanjager MaatschapWij

We leven samen op de automatische piloot in een maatschappij waar we veel goed geregeld hebben. Het gaat zoals...

We leven samen op de automatische piloot in een maatschappij waar we veel goed geregeld hebben. Het gaat zoals het gaat, zoals we gewend zijn. Maar samenleven gaat niet vanzelf, daar moet je energie insteken, vooral als je meer wilt bereiken en de wereld een beetje leuker wilt maken. In een goed functionerende samenleving doe je het bewust SAMEN, heb je respect voor elkaar en wil je wat voor de ander betekenen. Niet grootschalig en centraal aangestuurd, maar juist kleinschalig, volgens de principes van de menselijke maat. Hoe kleiner hoe beter en ‘back to basics’. En daarbij moeten we het vooral weer zichtbaar samen doen. Wij zijn de samenleving. Wij, samen voor elkaar. Doe het!

Kristel Logghe Voorzitter Social Powerhouse

"Veel sociale initiatiefnemers zetten zich iedere dag met hart en ziel in om de wereld een beetje mooier te...

“Veel sociale initiatiefnemers zetten zich iedere dag met hart en ziel in om de wereld een beetje mooier te maken. Dat is enorm inspirerend, voor mij, maar ook voor anderen die graag hun steentje willen bijdragen. Met het Social Powerhouse brengen wij deze sociaal vernieuwers met elkaar in contact, zodat ze hun kennis en ervaring kunnen delen en elkaar kunnen steunen. Via het online platform iSocial kunnen ze digitaal hun vragen stellen, oproepen en aanbod plaatsen. Te veel mensen worstelen nog in hun eentje, terwijl we samen veel verder komen. Daarom geloof ik in MaatschapWij en in de kracht van het verbinden.”

Harry Starren Directeur ithaca international

"Samen kunnen we de kwaliteit van de samenleving versterken. Dat mogen en moeten we niet aan de overheid Zij...

“Samen kunnen we de kwaliteit van de samenleving versterken. Dat mogen en moeten we niet aan de overheid overlaten. Zij moet steunen waar zij kan en vaker nog uit de weg gaan om burgers zoals jij en ik de ruimte te geven om het goede te doen. Wij zijn niemand zonder elkaar. Daarom wil ik graag een heraut zijn voor dit initiatief dat verbindt en zichtbaar maakt. Want er is veel gaande waar hoop aan te ontlenen valt en vertrouwen. Ik doe mee vanuit de rol die ik speel als federatievoorzitter van de creatieve industrie, als decaan van de Nederlandse School, maar vooral als burger van dit land. In dat burgerschap schuilt een opdracht. De hand uitsteken naar de ander, de hand opsteken als er iets moet worden gedaan, de handen in een slaan als er er iets van ons gevraagd wordt. En de hele arm om iemand heen slaan om steun en troost te bieden. Want we zijn niemand zonder elkaar.”

Jos Geukers Voorzitter KNGU

Het gedachtengoed van het vandaag, 10 mei 2016, gelanceerde initiatief „Wij samen voor elkaar” spreekt ook...

Het gedachtengoed van het vandaag, 10 mei 2016, gelanceerde initiatief „Wij samen voor elkaar” spreekt ook de KNGU bijzonder aan. Via ons motto”Iedereen een leven lang laten bewegen” willen we niet alleen sportief bezig zijn. We willen er ook Nederland plezieriger, socialer, gezonder en veiliger door maken. Dat bereiken we niet op ons eigen houtje, en alleen met onze 1100 gymsportclubs. Daar hebben we allerlei samenwerkingsinitiatieven voor nodig, met scholen, kinderdagopvang, peuterspeelzalen, gezondheidszorginstellingen, bedrijven, gemeenten, provincies en rijksoverheid. Dat vraagt lange adem, maar mag niet afschrikken. Wie niet begint, komt ook nooit ergens, als variant op een van de mooie uitspraken van Johan Cruijff. Doen dus!

Rolf Thung Voorzitter KNLTB

“Iets voor elkaar betekenen is een vanzelfsprekendheid voor veel mensen. Maar het is niet altijd zichtbaar....

“Iets voor elkaar betekenen is een vanzelfsprekendheid voor veel mensen. Maar het is niet altijd zichtbaar. Fantastisch dat daar met dit initiatief verandering in komt. De KNLTB is overtuigd van het belang van sport voor onze samenleving. We geloven dat sport in het algemeen en de tennissport in het bijzonder een oplossing kan bieden voor een veelheid aan maatschappelijke problemen, en kan fungeren als katalysator van ontwikkelingen op het gebied van integratie, gezondheid en duurzaamheid. Zo’n 50.000 vrijwilligers binnen de tennissport leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie binnen de maatschappij. En voor zo’n 600.000 KNLTB leden is de tennisvereniging het hele jaar door een belangrijke ontmoetingsplaats. Een plek om tegen elkaar te spelen, van elkaar te leren en voor elkaar te zorgen.”

Gijs de Vries Algemeen Directeur Nederlandse Rode Kruis

“MaatschapWij dat zijn wij allemaal, oftewel iedere burger in Nederland die een ander de helpende hand wil...

“MaatschapWij dat zijn wij allemaal, oftewel iedere burger in Nederland die een ander de helpende hand wil toesteken, een luisterend oor, een hart onder riem, een schouderklopje, er even zijn als het tegen zit maar ook een extra boodschap doen of er zijn voor mensen die alleen zijn of bijvoorbeeld voor vluchtelingen in nood. Al deze dingen kunnen en worden ook door tal van organisaties gedaan. Samen kunnen wij nog meer doen. Dat netwerk biedt MaatschapWij. Met mooie verbindingen tussen bedrijven en organisaties, die wij-tjes bieden weer nieuwe perspectieven voor een leukere samenleving.”

Mickey Huibregtsen Voorzitter De Publieke Zaak

“Onze maatschappij functioneert lang niet zo goed als zou kunnen. We hebben al onze verantwoordelijkheid aan...

“Onze maatschappij functioneert lang niet zo goed als zou kunnen. We hebben al onze verantwoordelijkheid gedelegeerd aan de overheid en sommige mensen denken alleen rechten en geen plichten te hebben. Als we gaan inzien dat ook wij verantwoordelijk zijn, kunnen we veel succesvoller en gelukkiger worden. We zijn al op de goede weg. Veel burgers bundelen de krachten en zetten zich met veel plezier voor anderen in. Niets is zo bevredigend als iets voor iemand anders te betekenen.”

Karin Pannekoek Aanjager MaatschapWij

“Al jaren doe ik met veel plezier vrijwilligerswerk in de sportwereld. Het verenigingsleven in Nederland op...

“Al jaren doe ik met veel plezier vrijwilligerswerk in de sportwereld. Het verenigingsleven in Nederland draait op vrijwilligers en is van grote maatschappelijke waarde. Iedereen heeft hier de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en een sociaal leven op te bouwen. Veel mensen sporten met plezier en het geeft mij voldoening om daar een steentje aan bij te dragen. Zeker als het lukt sport als middel in te zetten om maatschappelijke verbindingen te maken. Daar mogen we best trots op zijn.”

Mathijs Huis in ’t Veld Oprichter NLvoorelkaar

"In 2011 heb ik onze social enterprise samen met Patrick opgericht met als doel om iedereen de zorg en aandacht...

“In 2011 heb ik onze social enterprise samen met Patrick opgericht met als doel om iedereen de zorg en aandacht te bieden die ze nodig hebben. De term participatiesamenleving was toen nog niet in zwang, maar wij zagen dat de samenleving moest gaan veranderen en dat we als Nederlanders nog iets meer voor elkaar moesten gaan doen. Om dit leuker en makkelijker te maken zijn wij online marktplaatsen voor vrijwillige inzet en burenhulp gaan lanceren!”

Kirsten Huibregtsen Aanjager MaatschapWij

"MaatschapWij biedt via het platform 'Wij samen voor elkaar' ook een plek waar (mede)mensen die iets voor een...

“MaatschapWij biedt via het platform ‘Wij samen voor elkaar’ ook een plek waar (mede)mensen die iets voor een ander doen, in het zonnetje kunnen worden gezet. Door het zichtbaar maken van hun initiatieven zijn zij een inspiratie voor anderen! Daarnaast is het fijn om juist aan die mensen onze maatschappelijke dankbaarheid te uiten. Zij maken het verschil en om die reden verdienen zij het een podium te krijgen en onderdeel te worden van een beweging die een positieve bijdrage levert aan onze maatschappij.”

Mirjam Kuster Initiatiefnemer Wereldweide

Het wordt in deze drukke tijd steeds belangrijker voor mensen om dichtbij huis initiatieven te bundelen. Al is...

Het wordt in deze drukke tijd steeds belangrijker voor mensen om dichtbij huis initiatieven te bundelen. Al is het met de buren. Mensen zijn graag onder elkaar en iedereen krijgt er een goed gevoel van wanneer hij of zij iemand helpt. Dat zorgt voor een win-win situatie. In de digitale wereld ontstaat ook een andere beweging: mensen zoeken elkaar steeds meer op voor échte ontmoeting of contact. Met name ook het groeiende aantal ZZP-ers die in hun eentje werken zoeken verbinding. Met elkaar creëren we een inspirerende, gezondere en fijnere leefomgeving.

Hans Lodders Voorzitter Groen Gelinkt

"We moeten zuinig zijn op onze omgeving en de natuur. Dat willen we onze kinderen graag meegeven. Door ze mee...

“We moeten zuinig zijn op onze omgeving en de natuur. Dat willen we onze kinderen graag meegeven. Door ze mee naar buiten te nemen en in contact te brengen met hun omgeving worden ze daar zelf bewust van. Door ze te laten zien, voelen en ervaren, leren ze al doende en leggen we de basis voor een duurzamere samenleving. We zijn er namelijk van overtuigd dat vooral educatie een lange termijn effect kan waarborgen.
Meer dan 600 Organisaties voor natuur en duurzaamheid, zoals kinderboerderijen, boswachters en commerciële bedrijven, werken binnen GroenGelinkt samen om jeugd & jongeren dichter bij hun omgeving en de natuur te brengen. Op dit moment zijn er in GroenGelinkt al ruim 3.500 lessen en activiteiten op meer dan 1.000 locaties over het hele land vindbaar gemaakt.
Al dit verzamelde aanbod stellen we graag ter beschikking aan MaatschapWij, omdat deze samenwerking ons beiden sterker maakt: MaatschapWij omdat zij daarmee beschikt over veel relevante content, GroenGelinkt omdat via deze samenwerking ons aanbod nóg beter wordt verspreid. En dat leidt weer tot een duurzamere wereld!”

Gertjan van Rossum Algemeen directeur WeHelpen

Tienduizenden gebruikers op wehelpen.nl weten elkaar te vinden rondom informele hulp. Gemeenten, ziekenhuizen,...

Tienduizenden gebruikers op wehelpen.nl weten elkaar te vinden rondom informele hulp. Gemeenten, burgerinitiatieven, ziekenhuizen, wijk- en vrijwilligersverenigingen, welzijns- en zorginstellingen, banken, woningcorporaties en zorg- en pensioenverzekeraars: allemaal hebben ze zich aangesloten bij de coöperatie en zetten zich in om hun gezamenlijke maatschappelijke ambitie te realiseren. De impact die we zo met zijn allen realiseren, komt steeds meer naar voren. Daar waar we met onze leden aan de slag zijn, kun je niet om WeHelpen heen en weten we samen meer mensen te betrekken. Is er merkbaar vertrouwen in de aanpak en het beoogde doel. Dat geeft pas een goed gevoel!

Pascal Kamperman Verenigingsadviseur KNVB

"Ik droom van een samenleving waarin mensen elkaar weten te vinden, waarin het verenigingsleven een belangrijke...

“Ik droom van een samenleving waarin mensen elkaar weten te vinden, waarin het verenigingsleven een belangrijke speler is voor de leefbaarheid van kernen, buurten en wijken. Een sociale ontmoetingsplek waar verschillende generaties elkaar ontmoeten om samen te zijn, te werken en te spelen. Hierdoor creëren wij betrokkenheid, saamhorigheid en verbondenheid en dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het sociale cohesie Het mooie is: dit is geen droom, maar een beweging die al is ingezet. En steeds meer mensen doen mee.”

Jeppe van Pruisen Producent & Regisseur

If you want to travel fast, go alone. If you want to travel far, go together. Onze wereld zit vol complexe én...

If you want to travel fast, go alone. If you want to travel far, go together. Onze wereld zit vol complexe bedreigingen én vol kansen. Om problemen op te lossen en om kansen te verzilveren hebben we elkaar nodig. Simpel. Maar we zijn té ver doorgeschoten in individualisme en korte termijn denken. We moeten weer anders naar elkaar en onze omgeving leren kijken. En ervaren dat het niet alleen noodzaak is om elkaar te helpen, maar dat het ook voldoening geeft en gelukkig maakt. Als filmmaker probeer ik met films mensen met elkaar te verbinden.

Joost Wolfswinkel Aanjager Tafel van 7

"Van jongs af aan kan ik me heel erg druk maken over - wat in mijn ogen - misstanden en/of problemen zijn in de...

“Van jongs af aan kan ik me heel erg druk maken over – wat in mijn ogen – misstanden en/of problemen zijn in de maatschappij. Buiten dat ik hier altijd graag en veel met anderen over praat, hou ik van actie ondernemen. In mijn ogen brengt de Tafel van 7 het praten en het er daadwerkelijk iets aan doen heel mooi bij elkaar. Van een laagdrempelige mogelijkheid om eens van gedachten te wisselen over zaken waar men zelden tot niet over praat of zelfs denkt, tot een vehikel om in actie te komen en door te doen een bijdrage te leveren aan de maatschappij.”

Frank van Ooijen Director Communicatie en Duurzaamheid FrieslandCampina

“Er bestaan onvoorstelbaar veel maatschappelijke initiatieven. Maar omdat ze zo klein en versnipperd zijn ze...

“Er bestaan onvoorstelbaar veel maatschappelijke initiatieven. Maar omdat ze zo klein en versnipperd zijn vallen ze niet meer zo op. Het zou goed zijn als initiatieven onderling meer gaan samenwerken. Onze sociale binding wordt steeds minder door de toenemende individualisering, het buiten de boot vallen van groepen (zoals werklozen en arbeidsongeschikten) en de vervreemdende werking van social media. Als we weer wat meer bij elkaar zouden stilstaan, kan de sense of community groter worden.”

Jake Blok Directeur Inspirething

“Als je een wens hebt en de wil dan is er altijd een weg. Ik geloof in mensen, die initiatief nemen. Ik erin...

“Als je een wens hebt en de wil dan is er altijd een weg. Ik geloof in mensen, die initiatief nemen. Ik geloof erin dat initiatief nemen in de kern niet iets te maken heeft met er iets direct voor terugkrijgen. Je bent gedreven, omdat je een positieve wens hebt. Je wilt iets heel graag. Of het initiatief nu heel groot is en de hele wereld raakt of dat het beperkt in omvang is en slechts weinigen of wellicht zelf een enkele individueel raakt. Alle initiatieven met positieve intenties maken onze wereld beter. Ik zet me graag in voor een beter leven als het lukt. Ik steun graag mensen met initiatieven vanuit een positieve intentie.”

Nadine Maarhuis Aanjager MaatschapWij

''Het maken van een positieve impact kan niemand alleen, dat doe je samen. Ik geloof dat als we onze krachten...

”Het maken van een positieve impact kan niemand alleen, dat doe je samen. Ik geloof dat als we onze krachten bundelen we een samenleving kunnen creëren waarin men bewuster met elkaar en zijn omgeving omgaat. Wanneer ik verhalen hoor van mensen die zich volledig inzetten voor maatschappelijke innovatie en verbetering raak ik altijd enorm geïnspireerd: positieve verandering is mogelijk! Door de verhalen van deze succesvolle change makers op te schrijven, te delen en te vertellen probeer ik bij te dragen aan een mooiere en rechtvaardigere wereld.”